Міністерство інфраструктури України, грубо порушує положення ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

В рамках  здійснення  заходів спрямованих на  боротьбу  з корупцією  в органах державної влади, громадська організація  «Антикорупційний підприємницький фронт » звернулася до Мінінфраструктури із інформаційним  запитом,  щодо надання копії розподільчого балансу ДП «Ялтинський морський торговельний порт», керівник якого своїми неправомірними діями завдав значних збитків іноземному підприємству.

З невідомих причин, Міністерство інфраструктури України, відмовило у наданні копії  розподільчого балансу ДП «Ялтинський морський торговельний  порт»,  розробленого на виконання пункту 2 наказу Мінінфраструктури від 08.02.2013 N 80 «Щодо забезпечення проведення реорганізації державних підприємств морського транспорту».

Слід вказати, що  у вище зазначеному розподільчому балансі, міститься інформація про кредиторську та дебіторську заборгованість  ДП «Адміністрація морських портів України», як правонаступника  ДП «Ялтинський морський торговельний  порт» у частині прав, обов’язків та майна.

Спроби Мінінфраструктури, приховати суспільно важливу інформацію, про розподіл державного майна, свідчать про те, що Мінінфраструктури, усіляко намагається уникнути контролю громадськості за своєю діяльністю.

   Відмова Мінінфраструктури надати відповідь на запит, може свідчити про те,  що реорганізація державних підприємств морського транспорту відбулася з численними порушеннями, а частина  майна ДП «Ялтинський морський  торговельний порт» та  майно інших державних підприємств,  під час створення розподільчих балансів були виведенні з державної власності.

ГО «Антикорупційний підприємницький фронт», має намір з’ясувати, усі ці обставини та зобов’язати Мінінфраструктири надати розподільчий баланс ДП «Ялтинський морський торговельний  порт».

Відповідь Мінінфраструктури на інформаційний запит (скачати)


 

УКРАЇНА

МІНІСТ’ЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

пр-т. Перемоги, 14, м. Київ, 01135, Україна

тел.: (+38 044) 35 l-49-54, 351-48-09, факс тел.: (+38 044) 351-48-45

 

25.11.13  N 13270/27/10-13

На № б/н від 13.11.2013

 

Громадська Організація «Антикорупційний підприємницький фронт»

01001 м. Київ, вул.. Прорізна, 9, оф. 20-А

 

Міністерство інфраструктури опрацювало інформаційний  запит громадської організації «Антикорупційний підприємницький фронт» від 13.1 1.2013 та повідомляє про наступне.

Наказом Міністерства інфраструктури України від 15.07.2013 N195-О, у відповідності до вимог законодавства, Котовського Олександра Валерійовича призначено начальником Ялтинської державного підприємства «Адміністрація морських портів України».

Мінінфраструктури на виконання зазначеного інформаційного запиту надсилається заявнику належним чином завірені копії  наказу Міністерства від 15.07.2013 № 195-0 та витяг з листа ДП «Адміністрація морських портів України» від 03.07.2013 № 355.

Щодо іншої запитуваної інформації зауважуємо  про неможливість надання  її Міністерством заявнику, що випливає  з наступного.

3гілно пункту 1 частини 1 статті 13 3аконv «Про доступ  до публічної інформації» (далі — Закон) розпорядниками інформації для цілей цього 3аконувизначаються суб’єкти владних повноважень органів  державної влади. інші  державні органи, органи місцевого самоврядування, органи влади Автономної Республіки Крим, інші суб’єкти, що здійснюють владні управлінські функції відповідно до законодавства та рішення яких є обов’язковими для виконання.

Закон визначає порядок здійснення та забезпечення права на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим 3аконом, та інформації, що становить суспільний інтерес.

Частиною 1 статті 1 3акону визначено , що  публічна  інформація — це відображена та задокументована будь-якими засобами та на  будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходится у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом.

Оскільки запитувана інформація, а саме: розподільчий баланс щодо реорганізації ДП «Ялтинський морський торгівельний порт»  код ЄДРПОУ 01125591, а також інші документи, про які говориться в інформаційному запиті стосується діяльності державних підприємств «Адміністрація морських портів України»  та «Ялтинський морський торгівельний порт» , а не Міністерства, Мінінфраструктури, згідно вимог Закону України « Про доступ до публічної інформації» не є розпорядником інформації.

Заступник Міністра                                                                                            Д.В. Демидович


Витяг

з листа державного підприємства «Адміністрація морських портів України»

вик. № 355 від 03 .07.2013

Міністру інфраструктури України   Козаку В.В.

Шановний Володимире Васильовичу!

Відповідно до Закону України «Про морські порти України, та керуючись Статутом ДП   «Адміністрація морських портів України», затвердженого наказом Міністерства інфраструктури України від 17.05.2013 N 301, порушую клопотання щодо призначення керівників філій ДП «Адміністрація морських портів України, а саме:

-Котовського Олександра Васильовича начальником Ялтинського філії державного підприємства «Адміністрація морських портів України» (адміністрації Ялтинського морського порту).

3 повагою

В.о. голови                                                                       Ю.Ю. Васьков

Витяг зроблено вірно: RSS