Рекомендації круглого столу «Перспективи та шляхи підвищення інвестиційної привабливості України»

19 червня 2014 в Держпідприємництва України відбувся круглий стіл на тему «Перспективи та шляхи підвищення інвестиційної привабливості України». Захід організовано та проведено Громадською радою при Державній службі України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва спільно з Громадською радою при Міністерстві внутрішніх справ України.

У дискусії взяли участь підприємці, представники об’єднань бізнесу, посольств Італії, Румунії та Сербії в Україні, адвокати.

Учасники круглого столу відзначають, що існуючі в Україні механізми врегулювання господарських спорів не захищають від не добропорядних дій контрагентів,  підприємців які інвестували свої активи у економіку України.

Заходи, які впроваджуються державними органами, для захисту порушених прав підприємців, не забезпечують належного рівня безпеки економічної та підприємницької діяльності, не в повному обсязі врегульовують взаємодію між органами державної влади, які створені для впровадження та виконання функцій щодо регулювання взаємовідносин між контрагентами.

Таким чином виникає можливість уникнення виконання рішень судів, недобросовісна підприємницька діяльність, шахрайство.

Окремо слід визначити відсутність кримінальної відповідальності за умисне невиконання договірних зобов’язань, а також відсутність чіткого й працюючого механізму щодо притягнення до кримінальної відповідальності за невиконання рішення суду.

Ще одним з аспектів, що погіршують ситуацію щодо захисту прав підприємців є те, що засновники підприємства мають можливість фактично безконтрольно перереєстровувати підприємство із наявною дебіторською заборгованістю на інших осіб, й таким чином уникати господарської відповідальності  за невиконання або неналежне виконання рішення суду.

Також учасники круглого столу відзначили актуальність та необхідність прийняття законопроекту №4028а «Про присяжних виконавців» внесеного народним депутатом України Юрієм Мірошниченком.

Зазначений законопроект передбачає існування спеціально уповноважених від імені держави осіб, на яких буде покладено виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб) по приватноправових спорах певної категорії, як альтернативу Державній виконавчій службі.

Законопроект визначає вимоги до присяжних виконавців, порядок допуску їх до професії, квотування їх кількості, контроль та особливості здійснення ними своєї діяльності.

На думку учасників. в разі прийняття цього закону, в Україні буде створено кардинально новий інститут уповноважених від імені держави професіоналів з виконання судових рішень, діяльність яких буде належним чином мотивована винагородою, яку вони будуть отримувати за виконання своїх обов’язків, та яка буде стягуватись з боржника.

Учасники круглого столу рекомендують:

Міністерству внутрішніх справ України, Верховній раді України, Міністерству юстиції  України, Комітету Верховної Ради України з питань верховенства права та правосуддя, Комітету Верховної Ради України з питань правової політики,

Комітету Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності, Комітету з питань підприємництва, регуляторної та антимонопольної політики

 

 •  Розробити пропозиції щодо підвищення ступеня законодавчого захисту прав кредиторів, а також доступності та правдивості інформації про фінансовий стан і про структуру власності кожного господарюючого суб’єкта.
 • Визначити  проблеми, що заважають залучати до кримінальної відповідальності за невиконання судового рішення. Внести пропозиції, стосовно уніфікації, єдиної правозастосовної практики в процесі досудового слідства за статтею 190 Кримінального кодексу України
 •  Проаналізувати можливість і доцільність введення в Кримінальний кодекс України статей, що можуть конкретизувати відповідальність за шахрайство у підприємницькій діяльності та віднесення цих злочинів до економічних злочинів, а не до злочинів проти власності.
 • Організувати проведення  навчальних заходів для співробітників Міністерства внутрішніх справ України за тематикою — розслідування злочинів проти суб’єктів господарювання
 •  Підтримати прийняття законопроекту №4028а «Про присяжних виконавців» внесеного народним депутатом України Юрієм Мірошниченком.
 •  Розробити механізми, які дозволять посилити контроль над процедурою перереєстрації (продажу) підприємств з боргами, в тому числі і на нерезидентів.
 •  Внести пропозиції щодо встановлення реальної субсидіарної відповідальності директора, засновника підприємства, за борги підприємства які виникли внаслідок умисних або необережних дій, що потягли за собою збитки для контрагента.

Державній виконавчій службі України

 •  Розробити методичні рекомендації для державних виконавців, які займаються виконанням рішень щодо юридичних осіб, щодо підвищення результативності стягнень.
 • Запровадити наукові семінари для працівників Державної виконавчої служби України, з метою підвищення рівня кваліфікації.
 • Для вдосконалення механізмів по виконанню судових рішень у сфері господарських правовідносин запровадити координаційні ради (експертні групи) в яких будуть приймати участь представники підприємців, Міністерства внутрішніх справ України, Державної виконавчої служби України, прокуратури.
 • Проводити регулярні навчальні заходи для співробітників Державної виконавчої служби України за участю Міністерства внутрішніх справ, стосовно кримінальної складової, при ухиленні боржників при виконанні рішень судів.

Асоціаціям та об’єднанням підприємців:

Підтримати пропозицію експертної групи з економічної безпеки громадської ради при Держпідприємництві України,  про створення «Міжгалузевого координаційного центру по захисту бізнесу»,  та надати свої пропозиції що до його діяльності.

Прийнято учасниками круглого столу 19.06.2014 р.

м.Київ, Держпідприємництво УкраїниRSS