Заявление на вступление

Президенту

Громадської організації

«Антикорупційний підприємницький фронт»

Єгорову І.А

 

      Заява (скачати )

Я (ПІБ)__________________________________________________________

Прошу прийняти мене у члени громадської організації «Антикорупційний підприємницький фронт».

З Статутом, положенням про порядок прийому в члени Організації, цілями діяльності Організації ознайомлений,зобов’язуюся їх дотримуватися,

своєчасно сплачувати членські внески в порядку та розмірі, визначених Організацією, а також зобов’язуюся брати активну участь у роботі Організації.

Додатково про себе повідомляю наступні дані:

Дата народження:__________________________________

Паспортні дані №__________________ Ким виданий______________________

Дата видачі______________________________

Місце проживання_______________________________________________

_____________________________________________________

Телефон _________________________________________________________

Електрона пошта _________________________________________________________

Освіта____________________________________________________________

Місце роботи та посада __________________________________________

_______________________________________________________________

Можу  допомагати ГО «Антикорупційний фронт» та займатися таким  напрямком громадської  діяльності:

________________________________________________________________________________________________________________________________

_

Я даю згоду Правлінню ГО «Антикорупційний підприємницький фронт » збирати, обробляти і використовувати мої персональні дані згідно норм

чинного законодавства України.

«_____» __________________  20____ року   _____________________

(особистий підпис)

СКАЧАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ О ВСТУПЛЕНИИ В АПФ

Добавить комментарий